Đô Nguyễn

Đô Nguyễn
653 bài viết
Điện thoại LG vẫn được cập nhật lên Android 12?

Điện thoại LG vẫn được cập nhật lên Android 12?

Sau thông tin đóng cửa mảng kinh doanh smartphone, LG cho biết một số mẫu điện thoại vẫn sẽ nhận được bản cập nhật Android 12, nhưng nhiều chuyên gia công nghệ tỏ ra nghi ngờ điều này. LG cho biết họ sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật hệ điều hành Android - bao gồm Android 12...