Tin công nghệ ✅Ứng dụng

“Tỷ lệ xem video vi phạm” ngày càng được YouTube siết chặt hơn

Nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình thông qua chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm, mới đây YouTube đã công bố các báo cáo liên quan nhằm kiểm soát chặt vấn nạn này.

Vào năm 2018, YouTube đã ra mắt báo cáo về việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng để nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình xoay quanh những nỗ lực của họ trong việc bảo vệ người xem.

"Tỷ lệ xem video vi phạm" ngày càng được Youtube siết chặt hơn.

Cũng trong những năm qua, YouTube vẫn liên tục chia sẻ thêm các chỉ số, chẳng hạn như số đơn khiếu nại đối với quyết định gỡ bỏ nội dung và số trường hợp nội dung được khôi phục sau đó. Kể từ thời điểm xuất bản báo cáo đầu tiên, họ đã gỡ bỏ hơn 83 triệu video và 7 tỷ bình luận vi phạm Nguyên tắc cộng đồng.

Một điều không kém phần quan trọng nữa là báo cáo này đã và đang ghi nhận tác động của những nỗ lực đầu tư chuyên sâu của YouTube vào công nghệ máy học trong năm 2017, từ đó giúp đo lường hiệu quả của YouTube trong việc phát hiện nội dung vi phạm.

"Tỷ lệ xem video vi phạm" ngày càng được Youtube siết chặt hơn.

Cho đến hôm nay, YouTube chính thức công bố một điểm dữ liệu mới trong báo cáo này, đồng thời giúp cho việc xác định mức độ hiệu quả của các hệ thống trên YouTube ngày càng minh bạch. Được gọi là là chỉ số “Tỷ lệ xem video vi phạm”. 

Nói một cách đơn giản, chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm giúp xác định tỷ lệ phần trăm của lượt xem nội dung vi phạm chính sách trên YouTube. Họ đã bắt đầu theo dõi chỉ số này từ năm 2017. Đây là chỉ số chính để đo lường mức độ làm tròn trách nhiệm của YouTube và cải thiện một môi trường mạng xã hội trong sạch.

Chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm gần đây nhất là từ 0,16% đến 0,18%, tức là trong 10.000 lượt xem trên YouTube, sẽ có 16 đến 18 lượt xem nội dung vi phạm. Chỉ số này đã giảm hơn 70% so với cùng quý năm 2017, phần lớn là nhờ sự đầu tư vào công nghệ máy học. 

YouTube đã tính chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm bằng cách lấy mẫu một nhóm video trên YouTube rồi gửi cho nhóm nhân viên đánh giá nội dung của YouTube – những người có vai trò xác định video vi phạm chính sách và video không vi phạm. Bằng cách lấy mẫu, họ có được góc nhìn toàn diện hơn về những nội dung vi phạm mà hệ thống có thể chưa phát hiện được.

Mục tiêu của Youtube là vừa giúp cho cộng đồng YouTube phát triển mạnh mẽ, vừa làm tròn trách nhiệm của mình. Báo cáo về việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng đã ghi lại những bước tiến rõ rệt từ năm 2017. Vì vậy, YouTube cần liên tục xem xét và cập nhật các chính sách, phối hợp với các chuyên gia và đảm bảo luôn minh bạch về những điểm cải tiến trong nỗ lực thực thi chính sách của họ

"Tỷ lệ xem video vi phạm" ngày càng được Youtube siết chặt hơn.

Ngoài ra, YouTube cũng cam kết thực hiện những thay đổi này vì những lợi ích mà nó mang lại tốt cho người xem cũng như là cho chính họ — nội dung vi phạm không có chỗ trên YouTube.

YouTube đầu tư đáng kể vào việc ngăn chặn nó, và chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm là công cụ đắc lực giúp họ đảm bảo việc làm tròn trách nhiệm, đồng thời hiểu rõ hơn những bước tiến trên chặng đường bảo vệ người dùng khỏi nội dung gây hại trên YouTube.