Ứng dụng

“Tỷ lệ xem video vi phạm” ngày càng được YouTube siết chặt hơn

Nhằm nâng cao tính minh bạch và tăng cường trách nhiệm giải trình thông qua chỉ số Tỷ lệ xem video vi phạm, mới đây YouTube đã công bố các báo cáo liên quan nhằm kiểm soát chặt vấn nạn này. Vào năm 2018, YouTube đã ra mắt báo cáo về việc thực thi Nguyên tắc cộng đồng để nâng...